top of page

Condicions generals

Tot aquella persona que vulgui contractar les sortides organitzades de PAS FERM / Arctic Mountains ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment de fer la reserva:

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l'activitat i sortida concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l'activitat proposada. Per aquest motiu, PAS FERM / Arctic Mountains declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d'accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies de muntanya o tècnics acompanyants.

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l'activitat, no haver ingerit medicaments que l'incapacitin per a la correcta realització de l'activitat, ni haver consumit, drogues, alcohol o algun tipus d'estupefaents abans o durant la realització de l'activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l'hora d'efectuar la reserva. Si alguna persona pren algun tipus de medicació, pateix alguna patologia o ha tingut alguna lesió recentment, ho haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.

4. Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l'autorització i consentiment de participació a l'activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiquin, així com mostrar respecte per tot el grup. PAS FERM / Arctic Mountains es reserva en tot moment el dret d'excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

6. El material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es trobarà en un estat d'ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.

7. El client accepta que les seves dades personals siguin incorporades a la base de dades de PAS FERM / Arctic Mountains, i d'acord amb l'article 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), el client té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a pasferm@pasferm.cat. PAS FERM / Arctic Mountains tracta les dades amb confidencialitat, i en cap cas cedirà o vendrà les dades dels seus socis i subscriptors a tercers.

8. PAS FERM / Arctic Mountains es reserva la possibilitat d'incorporar alguna fotografia de la ruta guiada en els seus canals de comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us plau comuniqueu-nos-ho.

9. PAS FERM / Arctic Mountains no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible indicat. Rutes Pirineus es reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible.

10. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de fer la reserva.

bottom of page